NATRAG
Foto: Shutterstock

Različite inženjerske struke su neophodne u projektiranju i izgradnji niskoenergetske kuće

Piše Maja-Marija Nahod, izv.prof.dr.sc. dipl.ing.građ., ponedjeljak, 12.6.2023. u 11:46

Ovlašteni inženjeri strojarstva projektiraju i nadzoru krvotok i živčani sustav u kućama: instalacije grijanja, hlađenja, ventilacije, vodovoda i kanalizacije, s pripadnom opremom i postrojenjima

Izgradnja niskoenergetske kuće zahtijeva suradnju različitih stručnjaka kako bi se osigurala uspješna realizacija projekta. Vođenje projekata gradnje ima ključnu ulogu u organizaciji i upravljanju procesom izgradnje, od koncipiranja do završetka izvođenja. Kod izgradnje manjih zgrada i kuća nema zakonske obveze angažiranja voditelja projekta gradnje, ali će takav angažman u konačnici osloboditi investitora vremena i koordinacija. To je stručnjak inženjerskog formalnog obrazovanja, sa dokazanim kompetencijama u menadžmentu. Voditelj projekta gradnje se brine o projektu i veza je između inženjera, ostalih sudionika i investitora. Projekt menadžeri savjetuju, a konačne odluke donosi investitor. Osiguravaju da se svi koraci izvršavaju u skladu s postavljenim rokovima, proračunom i kvalitetom. Oni su odgovorni za koordinaciju svih dionika, uključujući arhitekte, inženjere, izvođače radova i dobavljače. Ključna kompetencija voditelja projekta gradnje je komunikacija između svih sudionika u procesu gradnje, kako bi se postigla sinergija i uspješno završio projekt.

Foto: Shutterstock

Ovlašteni inženjeri

Različite inženjerske struke su također neophodne u projektiranju i izgradnji niskoenergetske kuće. Ovlaštene osobe lako se prepoznaje: imaju iskaznicu ovlaštenih arhitekata ili inženjera, nalaze se u imenicima Hrvatskih komora arhitekata ili inženjera (građevinarstva, strojarstva ili elektrotehnike). Ovlašteni arhitekti koncipiraju izgled kuće i uklapanje u prostor. Odgovorni su i za funkcionalnost unutarnjeg prostora, jer ga formiraju pri projektiranju. Ovlašteni arhitekti mogu raditi i projekte vodovoda i kanalizacije za kuće, kao i krajobraznu arhitekturu uređenja okoliša oko kuće. Ovlašteni inženjeri građevinarstva projektiraju i nadzoru projekte konstrukcije i instalacija vodovoda i kanalizacije. Zakonodavstvo propisuje dodatnu kontrolu mehaničke otpornosti i stabilnosti („statike“) za kuće koje su u kontaktu sa drugim kućama ili zgradama, koje su bruto površina veće od 800 m2, visine veće od 20 m od dna temelja do vijenca, konzole duljine prepusta preko 5 m, kao i ovješene fasade. Ovu kontrolu rade revidenti, renomirani ovlašteni stručnjaci koji su se dokazali u struci i dobili takvo ovlaštenje.

Foto: Shutterstock

Ovlašteni inženjeri strojarstva projektiraju i nadzoru krvotok i živčani sustav u kućama: instalacije grijanja, hlađenja, ventilacije, vodovoda i kanalizacije, sa pripadnom opremom i postrojenjima. Ovlašteni inženjeri elektrotehnike izrađuju elektrotehničke projekte – niskog i visokog napona i gromobranske instalacije.

Voditelj projekta gradnje

Energetsku učinkovitost u niskoenergetskoj kući pokrivaju inženjeri svih struka, svatko ima neki dio za riješiti. Nema strojarske opreme bez električnih instalacija, niti se bez arhitekte može oprema i uređaju za grijanje, hlađenje, ventilaciju i pripremu tople vode (jednom riječju dijelovi termotehničkog sustava) mogu smjestiti u prostor. Ovlašteni arhitekti zajedno sa inženjerima drugih struka proračunavaju buduće potrebe za energijom i nalaze optimalna rješenja u skladu sa postojećim ograničenjima i mogućnostima.
Angažirati kompetentnog voditelja projekta gradnje i tim inženjera je preventivno rješenje za buduće glavobolje u procesu izgradnje, koji je stresan, ali zato se sa zadovoljstvom kad je kuća izgrađena ne može ništa mjeriti.