NATRAG
Foto: Shutterstock

Temeljni zahtjevi štite ljude da se na vrijeme mogu skloniti i biti sigurni u slučaju havarije

Piše Maja-Marija Nahod, izv.prof.dr.sc. dipl.ing.građ., petak, 2.6.2023. u 6:38

Zahtjevi se za vrijeme projektiranja dokazuju kroz proračune i rješenja u tehničkoj dokumentaciji, a za vrijeme građenja kroz način građenja.. Uvijek je pokrivena je kontrola njihovog ispunjenja

Zgrade su neizostavan dio našeg svakodnevnog života. U njima živimo i boravimo, sklanjamo se od utjecaja vanjskog svijeta, ali i uživamo u ljepotama i njihovoj udobnosti. Bilo da se radi o stambenim zgradama, uredima ili infrastrukturnim projektima, kvaliteta i sigurnost građevina od iznimne su važnosti. Postoji sedam temeljnih zahtjeva za građevinu, koje moraju zadovoljiti baš sve građevine koje koriste ljudi.

Zahtjevi i dozvole

Tih sedam zahtjeva za građevinu su osnova oko koje se vrti cijelo građevinarstvo: ako se građevinskim radovima utječe ili mijenja neki od temeljnih zahtjeva za građevinu, potrebno je ishođenje građevinske dozvole prije takvih zahvata. Ako se temeljni zahtjevi radovima održavaju na postojećoj razini – onda je riječ o radovima na održavanju građevina, za koje nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. Njihov poredak ne znači njihovu prioritetnost, jer su svi jednako važni. Većina stručnjaka za građevinarstvo ipak će se složiti da su prva dva osnovna – sve do pojave niskoenergetskih kuća.

Foto: Shutterstock

Temeljni zahtjevi ne služe da zgrade ostanu neoštećene i idealne nakon havarija i ekstremnih utjecaja, nego da ih ljudi na vrijeme mogu napustiti ili se skloniti, te ostati sigurni. Odnose se na cijeli vijek trajanja građevine – od projektiranja, do građenja i uporabe i konačnog uklanjanja. Zahtjevi se za vrijeme projektiranja dokazuju kroz proračune i rješenja u tehničkoj dokumentaciji, a za vrijeme građenja kroz način građenja. U svakom trenutku pokrivena je kontrola njihovog ispunjenja – od projektiranja do završetka građenja.

Stablinost građevina

Dok se 'mehanička otpornost i stabilnost' nije uvriježila kao pojam, za 'statiku' su svi čuli nakon potresa, makar oba pojma znače isto – temeljni zahtjev koji omogućava da zgrade stoje na mjestu usprkos svim opterećenjima, od vlastite težine do kretanja po njima, snijegu, vjetru, smrzavanju, potresu. Statika određuje dimenzije materijala kojima se gradi kuća da bi bila stabilna. Ne zaboravimo geomehanička svojstva tla – jer ispod i oko temelja zemlja ima karakteristike koje itekako utječu na stabilnost građevina.

Foto: Shutterstock

'Sigurnost u slučaju požara' je drugi temeljni zahtjev za građevine koji isto ne treba posebno predstavljati. Građevine se ne projektiraju tako da izdrže svaki požar, nego da u slučaju širenja požara ljudi imaju dovoljno vremena napustiti građevine, prije nego im se radi požara naruši zdravlje. Požar je tih i brz, svakako spada u sigurnosne uvjete za građevine.

Razina buke

Treći temeljni zahtjev za građevinu je 'Higijena, zdravlje i okoliš'. Osigurava da građevine za vrijeme vijeka trajanja ne utječu negativno na klimu i okoliš, a posljedično je to direktno vezano i za zdravlje i higijenu. Pristupačnost građevina primjećuje se najbolje (nažalost) onda kad je narušena: kod proklizavanja, padova, ozljeda, opeklina koje se događaju zbog projektiranih rješenja, a i kod stupnja i detalja prilagodbe osobama smanjene pokretljivosti. Kad se popikavamo na pragove, stišćemo u preuskim hodnicima, to je suprotno od ovog temeljnog zahtjeva za građevinu. Definirana je razina buke koja je prihvatljiva za građevine određenih namjena.'Zaštita od buke' je temeljni zahtjev koji osigurava miran san i život, boravljenje u i oko građevina.'Gospodarenje energijom i očuvanje topline' se brine o malim potrebama zgrade za energentima, a to znači i manje račune za pokrivanje troškova udobnosti u zgradama.'Održivom uporabom prirodnih izvora' podrazumijeva se ponovna uporaba i reciklaža građevine i materijala s kojima se gradilo, uporabu okolišu prihvatljivih materijala.
Niskoenergetske kuće krasi velika važnost temeljnih zahtjeva koji se odnose na energetiku. Ono što je potres za stabilnost, to su visoki računi struje, vode i plina u zgradama – za energetsku učinkovitost.