NATRAG
Foto: Shutterstock

Vođenje projekta potrebnije je kod gradnje niskoenergetske kuće nego kod klasičnih gradnji

Piše Maja-Marija Nahod, izv.prof.dr.sc. dipl.ing.građ., utorak, petak, 9.6.2023. u 11:08

Upravljati projektom na učinkovit način donosi brojne prednosti, uključujući lakše postizanje ciljeva i uspješan završetak projekta, a razvoj tehnologije i svjesnosti značenja energetskih ušteda znači poboljšanu energetsku učinkovitost

Upravljanje projektima gradnje uvedeno je prije više od dvadeset godina, a dobilo je i zakonodavni okvir. Na projekte općenito poželjno je utjecati i mijenjati ih u početnim fazama, jer promjene u tom razdoblju životnog vijeka projekta uglavnom nemaju negativne posljedice na daljnje napredovanje projekta.

Važna uloga voditelja projekta

Kad se u fazi ranog projektiranja investitor predomisli i umjesto armiranobetonske odluči za gradnju drvene kuće, eventualno će projektant arhitekta i građevinar imati izmjene u projektu, ako je projekt u vrijeme promjene razrađen do razine glavnog projekta. Ako se takva promjena inicira za vrijeme izrade idejnog projekta ili lokacijske dozvole, promjena ne utječe na dodatni posao, jer odabir materijala tek slijedi u izradi glavnog projekta.

Foto: Shutterstock

Voditelj projekta gradnje će o cijeni, eventualno dodatnom radu i drugim posljedicama promjena za vrijeme projektiranja ili izgradnje izvijestiti investitora koji će donijeti odluku hoće li onda promjenu provesti ili ne. Projektiranje niskoenergetske kuće ima, kao i svake ostale kuće ili građevine, važnu ulogu jer se za vrijeme projektiranja definiraju stavke koje se izgradnjom izvode.

Jedino rješenje za održivost

Učinkovita komunikacija na projektu znači učinkovito upravljanje i lakše dosezanje ciljeva i uspjeha projekta. Razvoj tehnologije i svjesnosti značenja energetskih ušteda znači poboljšanu energetsku učinkovitost, a ona ne ide bez učinkovitog upravljanja projektima. Suradnja, timski rad i koordinacija inženjerskih struka jedino je rješenje za održivost. Ako je održivost jedina budućnost, onda proizlazi da je suradnja inženjerskih struka neminovna za uspješnost projekata. Barem održivih, u koje spadaju niskoenergetske kuće.

Foto: Shutterstock

Zbog povećane koordinacije i suradništva u odnosu na izgradnju klasične kuće, vođenje projekta gradnje je potrebnije nego kod gradnje klasične kuće. Povezati i prevesti međusobna mišljenja i kutove gledanja svake inženjerske struke potrebno je kompetentno i sinergijski spojiti, a to je zadatak vođenja projekta gradnje. Balansirati tri osnovna ograničenja: vrijeme, trošak i kvaliteta, ili ekološki, ekonomski i socijalni aspekt – što je definicija održivosti.

Koordinacija između inženjerskih struka može biti izazovna jer svaka struka ima svoje specifične zahtjeve i potrebe. Nepravilna koordinacija može rezultirati neskladom i problemima tijekom projektiranja i izgradnje. Stoga je važno imati iskusnog voditelja projekta gradnje koji će osigurati usklađenost između različitih struka i osigurati optimalno rješenje – vodeći se uspjehom projekta kao osnovnim ciljem.

Izazovi u fazi projektiranja

Jedan od izazova vođenja projekata u fazi projektiranja je obasipanje investitora raznim informacijama. Informacije koje dopiru do investitora su ponekad neprimjenjive za njegov konkretni projekt, ponekad se prezentiraju samo dobre ili loše strane rješenja, a voditelj projekta gradnje je educirana kompetentna osoba koja će objektivno investitora savjetovati oko svih aspekata problema ili mogućeg rješenja.

Mnogobrojnost informacija i odluka koje trebaju donijeti tijekom procesa projektiranja može biti zbunjujuće i opterećujuće. Stoga je važno da voditelj projekta gradnje pruži jasne i koncizne informacije investitoru. Komunikacija treba biti transparentna i redovita, a investitor treba biti uključen u proces donošenja odluka kako bi se osiguralo da projekt odgovara njihovim potrebama i očekivanjima. Optimalna rješenja za investitora su ključni cilj vođenja projekata u fazi projektiranja.

Foto: Shutterstock

Projektanti i voditelj projekta gradnje trebaju raditi u suradnji s investitorom kako bi razumjeli njihove ciljeve, potrebe i budžet. Kroz stručno znanje i iskustvo, projektanti mogu predložiti optimalna rješenja koja će zadovoljiti funkcionalne, estetske i financijske zahtjeve investitora. Važno je pronaći ravnotežu između inovativnih ideja, održivosti i praktičnosti kako bi se postigao najbolji rezultat za investitora.

Uz to, vođenje projekata u fazi projektiranja također uključuje praćenje napretka projekta, osiguravanje usklađenosti s propisima i standardima te upravljanje rizicima. Sve ove komponente su ključne za uspješnu izgradnju projekta i postizanje zadovoljstva investitora.